Giải pháp L&D

Nền tảng quản lý đào tạo trong doanh nghiệpM-Space

M-Space kết nối doanh nghiệp đến các đơn vị cung cấp khóa học chuyên nghiệp, thiết lập kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, phát triển nhân sự.

Giải pháp eCommerce

Nền tảng kinh doanh khóa học trực tuyếnM-Grow

M-Grow mang khách hàng đến gần bạn hơn với chức năng kết nối doanh nghiệp, giúp tăng hiệu quả kinh doanh với tính năng Affiliate toàn diện.

Giải pháp eLearning trong đào tạo và bán hàng trực tuyến

saigonmio b2b

M-Space

Giải pháp đào tạo và phát triển nhân sự

Đối với doanh nghiệp, Saigon Mio cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống đào tạo và phát triển nhân sự, từ việc quản lý lộ trình đào tạo, quản lý nội dung khóa học cho đến việc cấp chứng chỉ đều được tích hợp trong hệ thống LMS của Saigon Mio.

Đặc biệt, nền tảng kết nối doanh nghiệp đến các đơn vị cung cấp khóa học trực tuyến, giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng chương trình đạo tạo với những nội dung phong phú và chuyên nghiệp.

saigonmio b2b

M-Grow

Giải phápkinh doanh khóa học trực tuyến

Đối với những tổ chức, cá nhân đang kinh doanh sản phẩm khóa học trực tuyến, Saigon Mio tự tin với nền tảng kinh doanh khóa học trực tuyến chuyên nghiệp của mình có thể thỏa mãn yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Hệ thống M-Grow giúp quản lý kinh doanh, bảo vệ video chống download trên mọi thiết bị, giúp tăng hiệu quả bàn hàng với chức năng Affiliate toàn diện và khả năng thiết lập khuyến mãi sản phẩm một cách chuyên sâu.

saigonmio b2c
saigonmio b2c