Giải pháp M-Space

Nền tảng quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

Báo giá nền tảng

(Đơn vị: VNĐ/tháng)Cơ Bản

10-50 users

Cao Cấp

50-100 users

Giảm 10%

Đồng Hành

100+ users

Giảm 20%3 tháng

3 tháng

30.000 / 

user/ tháng

27.000 / 

user/ tháng

24.000 / 

user/ tháng


6 tháng

2.499.000đ

/ tháng

28.500 / 

user/ tháng

25.650 /

user/ tháng

25.650 / 

user/ tháng

Giảm 5%


12 tháng

5.499.000đ

/ tháng

25.500 / 

user/ tháng

22.950 / 

user/ tháng

20.400 / 

user/ tháng

Giảm 15%


24 tháng

9.499.000đ

/ tháng

22.500 / 

user/ tháng

20.250 / 

user/ tháng

18.000 / 

user/ tháng

Giảm 25%

Chi tiết các gói dịch vụ

Cơ Bản

 • Dung lượng lưu trữ 800Gb
 • 50 active users
 • Bảo mật video, chống download
 • Giao diện nhận diện thương hiệu
 • Theo dõi báo cáo
 • Quản lý, phân quyền nhân sự
 • Quản lý thông tin học viên
 • Quản lý lộ trình học tập của nhân viên
 • Quản lý đề thi, soạn câu hỏi
 • Quản lý và cấp chứng chỉ
 • Kết nối đơn vị cung cấp khóa học

10-50 users

Cao Cấp

 • Dung lượng lưu trữ 1000Gb
 • 100 active users
 • Bảo mật video, chống download
 • Giao diện nhận diện thương hiệu
 • Theo dõi báo cáo
 • Quản lý, phân quyền nhân sự
 • Quản lý thông tin học viên
 • Quản lý lộ trình học tập của nhân viên
 • Quản lý đề thi, soạn câu hỏi
 • Quản lý và cấp chứng chỉ
 • Kết nối đơn vị cung cấp khóa học

50-100 users

Đồng Hành

 • Dung lượng lưu trự 1000Gb
 • 100+ active users
 • Bảo mật video, chống download
 • Giao diện nhận diện thương hiệu
 • Theo dõi báo cáo
 • Quản lý, phân quyền nhân sự
 • Quản lý thông tin học viên
 • Quản lý lộ trình học tập của nhân viên
 • Quản lý đề thi, soạn câu hỏi
 • Quản lý và cấp chứng chỉ
 • Kết nối đơn vị cung cấp khóa học

100+ users

Shopping Basket