Quản lý Affiliate

Tiếp thị liên kết cơ bản (Triển khai một chương trình Affiliate như thế nào? Trang web LMS đã làm đơn giản hóa hết mức có thể một quy trình Affiliate cho bạn)

Thiết lập Affiliate cho học viên

Việc đầu tiên bạn phải làm là truy cập trang quản trị Quản lý Affiliate > Tạo mới để thêm người tiếp thị liên kết cho website của bạn

Sau đó tạo tài khoản cho các nhà tiếp thị liên kết của bạn cho website dạy học của mình hoặc chọn từ những học viên đã đăng ký tài khoản ngay trên website. Hãy xác lập mức phí hoa hồng (commission) mà bạn sẵn sàng chi trả cho dịch vụ Affiliate trên đơn giá một khóa mà bạn đang kinh doanh.

Bước tiếp theo, hãy tạo lập đường link tiếp thị liên kết và chia sẻ cho học viên – người sẽ kinh doanh khóa học cho bạn.

Báo cáo affiliate

Bạn có thể xem báo cáo doanh thu và hoa hồng của từng affiliate tại mục Xem báo cáo người dùng đăng ký