Quản lý bài viết

Quản lý bài viết

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, trên thanh menu bạn kéo xuống chọn Bài viết & tin tức sau đó chọn Quản lý bài viết

Tại đây , bạn có thể sửa / xóa / kích hoạt (ngừng kích hoạt) bài viết của bạn. Và nếu muốn thêm mới bài viết, nhấn chọn Tạo bài viết.

Trong giao diện tạo bài viết, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tiêu đề, mô tả ngắn, từ khóa (nếu có), nội dung cho bài viết, chọn file hình ảnh (nếu có) và chọn Upload.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.