Quản lý báo cáo

Xem báo cáo (Tất tần tật về báo cáo doanh thu, giao dịch hay tiến trình học tập của học viên)

Xem báo cáo

Bước đầu tiên để xem báo cáo và tiến trình học của học viên, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị và chọn mục Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu

Để xem báo cáo doanh thu, bạn chọn Doanh thu, sau đó chọn xem báo cáo trong khoảng thời gian, hình thức thanh toán hay của một khóa học

Chi tiết theo ngày

Chi tiết theo đơn hàng

Báo cáo tiến trình học tập

Để theo dõi tiến trình học tập của học viên, bạn chọn mục báo cáo tiến trình học tập. Sau đó chọn khóa học bạn muốn xem và nhấn xuất.