Quản lý chức vụ

Quản lý chức vụ

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý chức vụ

Tại giao diện quản lý chức vụ, bạn có thể Sửa / Xóa chức vụ . Nếu muốn thêm thuộc cấp chọn Thêm thuộc cấp.

Tại giao diện Thêm thuộc cấp , điền Tên cấp bậc cho thuộc cấp và cấp chức năng cho thuộc cấp đó

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.