Quản lý chứng chỉ

Quản lý chứng chỉ

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Chứng chỉ

Tại đây, bạn có thể Xem / Xóa các chứng chỉ trong hệ thống của công ty. Nhấn chọn mẫu chứng chỉ nếu công ty của bạn chưa có chứng chỉ trong hệ thống.

Tại giao diện Quản lý mẫu chứng chỉ . Quản trị viên có thể Xem / Xóa các mẫu chứng chỉ trong hệ thống của công ty. Khi muốn thêm mới Mẫu chứng chỉ , nhấn chọn Tạo mẫu chứng chỉ ở góc trái màn hình.

Tại giao diện Tạo mẫu chứng chỉ. Điền đầy đủ các thông tin bao gồm : Tên trường, tên chứng chỉ, được cấp cho, tên học viên, chứng nhận, mô tả thêm, tên khóa học, chữ ký công ty và chọn tệp hình ảnh chữ ký của công ty.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất. Quay lại trang Quản lý chứng chỉ , nhấn chọn Cấp chứng chỉ.

Tại giao diện Cấp chứng chỉ. Quản trị viên chọn mẫu chứng chỉ, chọn học viên và điền tên học viên, khóa học.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin , nhấn Lưu để hoàn tất.