Quản lý combo

Combo (Hướng dẫn tạo combo khóa học)

Để tạo combo khóa học, bạn truy cập trang quản trị > Quản lý sản phẩm

Nhấn chọn Tạo Combo ở góc trên màn hình.

Sau đó chọn và thêm các khóa bạn muốn tặng kèm và nhấn Tạo.