Quản lý công ty

Quản lý công ty

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý công ty

Tại đây, bạn có thể sửa / xóa / quản lý gói các công ty của bạn. Và nếu muốn thêm mới công ty, nhấn chọn Thêm công ty.

Trong giao diện tạo mới công ty, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên, địa chỉ, mã số thuế, ngày hết hạn, tổng người dùng hoạt động cho phép, tổng người dùng cho phép, màu nền, màu chữ, chọn file hình ảnh logo (nếu có) và chọn Upload.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.

Trong giao diện quản lý gói khóa học của công ty. Bạn có thể Thêm / Xóa các gói khóa học cho công ty và xem chi tiết các gói khóa học được gán cho doanh nghiệp.