Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý đơn hàng

Tại đây, bạn có thể Xem /Hủy /Cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn. Và nếu muốn thêm mới đơn hàng, nhấn chọn Tạo đơn hàng.

Trong giao diện tạo đơn hàng, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Những sản phẩm, Nhập tên khách hàng , mã giảm giá và mã giới thiệu (nếu có).

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.