Quản lý giáo viên

Quản lý giáo viên

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý giáo viên

Tại đây, bạn có thể sửa/xóa giảng viên của bạn. Và nếu muốn thêm mới giảng viên, nhấn chọn Tạo mới giảng viên sẽ xuất hiện form điền thông tin như bên dưới.

Trong giao diện tạo mới giảng viên, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên giảng viên, chức danh, chọn file hình ảnh đại diện (nếu có) và chọn Upload, email , số điện thoại , ngày sinh và mô tả. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo để hoàn tất.