Quản lý gói khóa học doanh nghiệp

Quản lý gói khóa học doanh nghiệp

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Gói khóa học doanh nghiệp.

Tiếp theo, tại góc trên của màn hình nhấn Tạo mới gói

Sau đó, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên gói, giá , chọn các khóa học mà bạn muốn cho gói, thời gian bán (theo tháng hoặc vô thời hạn).

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất tạo gói khóa học