Quản lý khóa học

Quản lý khóa học (Hướng dẫn tạo khóa học)

Tạo khóa học

Tại trang quản trị website, bạn nhấp chuột vào Quản lý khóa học trong phần menu bên trái.

Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu để bạn nhập các thông tin cơ bản của 1 khóa học.

Bạn có thể tạo danh mục nhóm các khóa học bằng cách nhấn Tạo chương mục

Tiếp theo, bạn cần nhập đầy đủ các thông tin cơ bản về khóa học, chọn Tạo bài giảng và chuyển sang bước tạo bài giảng.

Sau đó điền đầy đủ thông tin cho khóa học của bạn và nhấn Tạo mới.