Quản lý mã kích hoạt

Tạo mã kích hoạt (Hướng dẫn tạo mã kích hoạt cho các khóa học)

Tuy đã có các hình thức thanh toán online để kích hoạt khóa học, nhưng vẫn có thể có những trường hợp mà bạn cần sử dụng mã kích hoạt dành cho những học viên chuyển khoản trực tiếp, offline. Vì vậy, SaigonMio đã phát triển tính năng tạo mã kích hoạt để giáo viên có thể tự tạo mã kích hoạt cho khóa học của mình. Để tạo mã kích hoạt, bạn cần làm theo các bước sau:

1: Đăng nhập trang quản trị và chọn Quản lý mã kích hoạt.

2: Chọn và nhấn Tạo mã kích hoạt ở góc trên.

3: Điền các thông tin mã kích hoạt và nhấn Tạo để tạo mã.

  • Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc: Khoảng thời gian cho phép học viên active mã kích hoạt

4: Sau khi tạo mã, để xem mã kích hoạt, bạn nhấn vào Chi tiết.

5: Copy mã kích hoạt và gửi cho học viên.