Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Quản lý người dùng

Tại đây, bạn có thể Sửa/Xóa người dùng  của công ty. Và nếu muốn thêm mới người dùng, nhấn chọn Thêm người dùng.

Trong giao diện tạo mới người dùng, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên, Email, số điện thoại, mật khẩu, chọn chức vụ cho người dung và quyền quản lý.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.