Quản lý subscription

Subscription

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Subscription.

Tại đây , bạn có thể Sửa các gói subscription của mình. Và nếu muốn thêm mới gói, nhấn chọn Thêm gói mới.

Trong giao diện tạo subscription, điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên gói, mô tả ngắn, giá (mỗi tháng), số tháng và giá bán. Giá gốc sẽ được hệ thống tính toán từ giá mỗi tháng và số tháng, sau đó trả về màn hình cho bạn như ảnh dưới đây.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất.