Gán khóa học

Quản lý bài viết

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Gán khóa học

Tại giao diện gán khóa học, quản trị viên có thể Thêm / Sửa các khóa học của công ty . Khi thêm gán khóa học nhấn chọn Thêm ở góc trái màn hình.

Trong giao diện tạo mới . Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm : Chọn nhóm nhân viên, chọn nhân viên và chọn khóa học mà quản trị viên muốn gán.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất.