Quản lý bài thi

Quản lý bài thi

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Bài thi

Tại giao diện quản lý bài thi , quản trị viên có thể xem chi tiết bài thi đã chấm và chưa được chấm . Nếu như chưa được chấm thì quản trị viên có thể phân công người chấm hoặc quản trị cũng viên có thể tự chấm bài thi đó .

Tại giao diện chấm bài thi , nhấn chọn Chấm điểm

Tại đây , hệ thống sẽ cho quản trị viên xem đáp án gợi ý và chấm điểm điểm bài thi đó. Sau khi cho điểm, nhấn chọn Hoàn thành chấm.

Sau khi chấm xong thì trạng thái của bài thì sẽ chuyển sang thành Đã chấm điểm