Quản lý câu hỏi

Quản lý câu hỏi

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar menu , nhấn chọn Soạn câu hỏi

Tại giao diện quản lý câu hỏi, quản trị viên có thể Thêm / Sửa / Xóa các câu hỏi của công ty . Khi thêm mới câu hỏi nhấn chọn Tạo câu hỏi ở góc trái màn hình.

Tại giao diện thêm mới . Điền đầy đủ thông tin cho câu hỏi bao gồm : Tên câu hỏi, chọn khóa học , chọn chương và chọn bài học (nếu có), chọn loại câu hỏi , số điểm của câu hỏi, thêm đáp án cho câu hỏi.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất.