Quản lý chức vụ

Quản lý chức vụ

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar menu bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar, nhấn chọn Quản lý chức vụ

Tại giao diện quản lý chức vụ, quản trị viên có thể Thêm / Sửa / Xóa các chức vụ thành viên của công ty. Khi thêm thuộc cấp cho người dùng nhấn chọn Thêm Thuộc Cấp ở góc phải màn hình.

Trong giao diện tạo mới. Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm: Tên thuộc cấp và chọn chức năng cho thuộc cấp đó

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.