Quản lý chứng chỉ

Quản lý chứng chỉ

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar, nhấn chọn Quản lý chứng chỉ

Tại giao diện quản lý chứng chỉ, nhấn chọn Mẫu chứng chỉ ở góc trái màn hình để sang giao diện Tạo mẫu chứng chỉ.

Tại giao diện quản lý mẫu chứng chỉ, Nhấn chọn Tạo mẫu chứng chỉ 

Tại giao diện Tạo mẫu chứng chỉ . Điền đầy đủ các thông tin bao gồm : Tên trường, tên chứng chỉ, được cấp cho, tên học viên, chứng nhận, mô tả thêm, tên khóa học, chữ ký công ty và chọn tệp hình ảnh chữ ký của công ty.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất. Quay lại trang Quản lý chứng chỉ , nhấn chọn Cấp chứng chỉ.

Tại giao diện Cấp chứng chỉ. Quản trị viên chọn mẫu chứng chỉ , chọn học viên và điền tên khóa học.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin , nhấn Lưu để hoàn tất.