Quản lý đề thi

Quản lý đề thi

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Đề thi

Tại giao diện gán khóa học, quản trị viên có thể Thêm / Sửa / Xem / Xóa / Gán người chấm các đề thi của công ty . Khi thêm mới đề thi nhấn chọn Soạn đề thi ở góc trái màn hình.

Trong giao diện tạo mới . Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm : Tên đề thi, chọn khóa học, chọn chương và bài học (nếu có), loại đề thi , số câu hỏi , điểm qua môn và thời gian làm bài.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất.