Quản lý giảng viên

Quản lý giảng viên

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Quản lý giảng viên

Tại giao diện quản lý giảng viên, quản trị viên có thể Thêm / Sửa / Xóa các giảng viên của công ty . Khi thêm giảng viên nhấn chọn Tạo mới giảng viên ở góc trái màn hình.

Trong giao diện tạo mới . Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm : Tên giảng viên, chức danh , chọn file hình ảnh đại diện (nếu có) và nhấn Upload, email , số điện thoại , ngày sinh và mô tả.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo mới để hoàn tất.