Quản lý giao diện

Quản lý giao diện

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Quản lý giao diện

Tại giao diện quản lý giao diện, quản trị viên có thể chọn màu nền , màu chữ và logo cho công ty(Nhấn Upload sau khi chọn file ảnh) cuối cùng là nhấn Lưu để hoàn tất