Quản lý lộ trình

Quản lý lộ trình

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Lộ trình

Tại giao diện quản lý lộ trình, quản trị viên có thể Thêm/ Xem / Xóa các lộ trình của công ty . Khi thêm mới lộ trình nhấn chọn Tạo lộ trình ở góc trái màn hình.

Trong giao diện tạo mới . Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm : Tên lộ trình và chọn các khóa học cần thiết cho lộ trình.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.