Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Quản lý người dùng

Tại giao diện quản lý người dùng, quản trị viên có thể Thêm / Sửa / Xóa các người dùng của công ty . Khi thêm mới người dùng nhấn chọn Thêm người dùng ở góc trái màn hình.

Trong giao diện tạo mới . Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm : Tên , email , số điện thoại , mật khẩu , chức vụ và người quản lý. Tài khoản được kích hoạt sau khi bạn chọn “hoạt động”.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu  để hoàn tất.