Quản lý nhóm

Quản lý nhóm

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị công ty, sau đó chọn Thanh sidebar bên góc trái màn hình

Tại giao diện trong thanh sidebar , nhấn chọn Quản lý nhóm

Tại giao diện quản lý nhóm, quản trị viên có thể Thêm / Sửa / Xóa các nhóm của công ty . Khi thêm mới nhóm nhấn chọn Thêm nhóm ở góc trái màn hình.

Trong giao diện tạo mới . Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm : Chọn nhóm nhân viên và chọn nhân viên muốn gán.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Tạo để hoàn tất.